• CD : Kanashiki Amefuri / Adam to Eve no dilemma

  Regular A

  CD : Kanashiki Amefuri / Adam to Eve no dilemma

  Tracklist :

  1. Kanashiki amefuri
  2. Adam to Eve no dilemma
  3. Darenimo naisho no koi shiteiruno
  4. Kanashiki amefuri (instrumental)
  5. Adam to Eve no dilemma (instrumental)

   

  CD Japan

   

  Regular B

  CD : Kanashiki Amefuri / Adam to Eve no dilemma

  Tracklist :

  1. Kanashiki Amefuri
  2. Adam to Eve no dilemma
  3. Attakai ude de tsutsunde
  4. Kanashiki Amefuri (instrumental)
  5. Adam to Eve no dilemma (instrumental)

   

  CD Japan

   

  LTD A

  CD : Kanashiki Amefuri / Adam to Eve no dilemma

  Tracklist :

  1.  Kanashiki amefuri
  2. Adam to Eve no dilemma
  3. Darenimo naisho no koi shiteiruno
  4. Kanashiki amefuri (instrumental)
  5. Adam to Eve no dilemma (instrumental)

   

  DVD :

  1. Kanashiki Amefuri (MV)
  2. Kanashiki Amefuri (Dance shot)

   

  CD Japan

   

  LTD B

  CD : Kanashiki Amefuri / Adam to Eve no dilemma

  Tracklist :

  1. Kanashiki amefuri
  2. Adam to Eve no dilemma
  3. Darenimo naisho no koi shiteiruno
  4. Kanashiki amefuri (instrumental)
  5. Adam to Eve no dilemma (instrumental)

   

  DVD :

  1. Adam to Eve no dilemma (MV)
  2. Adam to Eve no dilemma (Dance shot)

   

  CD Japan

   

  LTD C

  CD : Kanashiki Amefuri / Adam to Eve no dilemma

  Tracklist :

  1. Kanashiki amefuri
  2. Adam to Eve no dilemma
  3. Darenimo naisho no koi shiteiruno
  4. Kanashiki amefuri (instrumental)
  5. Adam to Eve no dilemma (instrumental)

   

  DVD :

  1. Kanashiki Amefuri (Close-up Ver.)
  2. Adam to Eve no Dilemma(Close-up Ver.)
  3. Kanashiki Ame furi (Another Edition)
  4. Adam to eve no Dilemma (commentaire sur le tournage )

   

  CD Japan

   

  LTD D

  CD : Kanashiki Amefuri / Adam to Eve no dilemma

  Tracklist :

  1. Kanashiki Amefuri
  2. Adam to Eve no dilemma
  3. Attakai ude de tsutsunde
  4. Kanashiki Amefuri (instrumental)
  5. Adam to Eve no dilemma (instrumental)

   

  CD Japan