• CD : Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita / Love take it all

  Sortie le 5 mars

  CD : Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita / Love take it all

  Regular A
  1. Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita
  2. Love take it all
  3. Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita <Instrumental>
  4. Love take it all <Instrumental>

   

  CD : Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita / Love take it all

  Regular B

  ?

   

  CD : Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita / Love take it all

  Limited A
  1. Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita
  2. Love take it all
  3. Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita <Instrumental>
  4. Love take it all <Instrumental>

  DVD :

  • Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita (MV)
  • Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita (Making of)

   

  CD : Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita / Love take it all

  Limited B
  1. Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita
  2. Love take it all
  3. Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita <Instrumental>
  4. Love take it all <Instrumental>

  DVD :

  • Love take it all (MV)
  • Love take it all (Making of)

   

   

  CD : Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita / Love take it all

  Limited C
  1. Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita
  2. Love take it all
  3. Kokoro no Sakebi wo Uta ni Shite mita <Instrumental>
  4. Love take it all <Instrumental>

  DVD :

  • KOKORO NO SAKEBI WO UTA NI SHITEMITA (Dance Shot Ver).
  • Love take it all (Dance Shot Ver)
  • KOKORO NO SAKEBI WO UTA NI SHITEMITA (Street Ver)
  • .Love take it all (Close-up & Free Dance Ver)