• CD : Tokai no Hitori Gurashi / Ai-tte Motto Zanshin

  CD : Tokai no Hitori Gurashi / Ai-tte Motto Zanshin

  Regular A

  Tracklist :

  1. Tokai no Hitori Gurashi
  2. Ai-tte Motto Zanshin
  3. Please, love me more!
  4. Tokai no Hitori Gurashi(Instrumental)
  5. Ai-tte Motto Zanshin(Instrumental)

   

  CD : Tokai no Hitori Gurashi / Ai-tte Motto Zanshin

  Regular B

  Tracklist :

  1. Tokai no Hitori Gurashi
  2. Ai-tte Motto Zanshin
  3. Yuuwaku no Kyuujitsu [Tempting Holiday]
  4. Tokai no Hitori Gurashi(Instrumental)
  5. Ai-tte Motto Zanshin (Instrumental)

   

  CD : Tokai no Hitori Gurashi / Ai-tte Motto Zanshin

  Limited A 

  Tracklist :

  1. Tokai no Hitori Gurashi
  2. Ai-tte Motto Zanshin
  3. Please, love me more!
  4. Tokai no Hitori Gurashi(Instrumental)
  5. Ai-tte Motto Zanshin(Instrumental)

   

  DVD : Tokai no Hitroi Gurashi(MusicVideo) /  Tokai no Hitori Gurashi(Dance Shot Ver.)

   

  CD : Tokai no Hitori Gurashi / Ai-tte Motto Zanshin

  Limited B

  Tracklist :

  1. Tokai no Hitori Gurashi
  2. Ai-tte Motto Zanshin
  3. Please, love me more!
  4. Tokai no Hitori Gurashi(Instrumental)
  5. Ai-tte Motto Zanshin(Instrumental)

   

  DVD : Ai-tte Motto Zanshin(Music Video) / Ai-tte Motto Zanshin(Dance Shot Ver.)

   

  CD : Tokai no Hitori Gurashi / Ai-tte Motto Zanshin

  Limited C

  Trakclist :

  1. Tokai no Hitori Gurashi
  2. Ai-tte Motto Zanshin
  3. Please, love me more!
  4. Tokai no Hitori Gurashi(Instrumental)
  5. Ai-tte Motto Zanshin(Instrumental)

   

  DVD : Tokai no Hitori Gurashi (Close-up Ver.) / Aitte Motto Zanshin (Close-up Ver.) / Tokai no Hitori Gurashi/Aitte Motto Zanshin (making of)

   

  CD : Tokai no Hitori Gurashi / Ai-tte Motto Zanshin

  Limited D 

  Tracklist :

  1. Tokai no Hitori Gurashi
  2. Ai-tte Motto Zanshin
  3. Yuuwaku no Kyuujitsu [ Tempting Holiday]
  4. Tokai no Hitori Gurashi(Instrumental)
  5. Ai-tte Motto Zanshin (Instrumental)